Podlahy - Cemflow

K čemu lité podlahy Cemflow slouží

Charakteristika

CEMFLOW je interiérový cementový podlahový litý potěr se samonivelační schopností a technologií integrované ochrany vůči předčasné ztrátě vlhkosti. Dosažené vlastnosti umožňují provádět podlahy s vysokou přesností a odolností vůči vlivům stavby.

Jednoduchá aplikace

Ukládka a ošetření

Pomocí čerpadla přečerpáváme materiál z autodomíchávače (mixu) a pomocí hadic dopravíme materiál na místo určení. Poté zpracujeme. Rozmezí teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení musí ležet mezi hodnotami +5 °C a +25 °C. Minimální doporučená tloušťka odděleného potěru nebo plovoucího potěru je 50 mm. V určitých případech lze tloušťku snížit na 40 mm, potěr však musí být nadstandardně ošetřován proti rychlému vysychání (vydatnějším postřikem, zamezením výměny vzduchu atd.).

FAQ

Nejčastější otázky

Na čem závisí tloušťka podlahy?

Tloušťka vytápěného potěru závisí na poloze trubek podlahového vytápění. Pro zatížení do 2 kN/m2 musí být nad horním lícem trubky vytápění min. 40 mm potěru, při vyšším zatížení se tl. vrstvy nad vytápěním rovná výšce potěru jako pro plovoucí potěr. Potěr musí být položen na rovný povrch bez výškových rozdílů. Při změně výšek vrstev materiálu hrozí riziko vyduté elevace materiálu při jeho vysychání, a to především v rozích a u dilatačních spár. Pod vytápěným potěrem zásadně nejsou vhodné izolační vrstvy se stlačitelností vyšší než 5 mm.

Jaká jsou rizika podlahy?

Podklad (izolace) musí být proveden bez výškových změn (přechody, zuby, nerovnosti). Jinak v těchto místech hrozí vznik trhlin. Potěr je třeba chránit první tři dny po položení před průvanem i přímým slunečním zářením. Potěr se minimálně 7 dní od ukládky nesmí nuceně vysoušet z důvodu správného vyzrání. Potěr je pochozí po cca 24 hodinách, částečně zatížitelný po cca 3 dnech (při teplotách 15–20 °C). Je-li potěr vyztužený (kari síť), je nutné uložit výztuž do středu výšky profilu. Jinak hrozí výskyt deformací potěrové desky. Ve složitých půdorysech se doporučuje, aby výztuž neprocházela komunikačními otvory.

Lze Cemflow použít pro garáže?

Potěr je možné použít také do garážových stání. Doporučuje se v tomto případě minimální tloušťka 70 mm a jako podklad extrudovaný polystyren. Do středu průřezu potěru je doporučeno vložit kari síť (tl. 5 mm, 150 × 150) pro lepší adsorpci dynamického zatížení. Při použití výztuže je ale nutné počítat s jejím pracnějším kotvením a dále s možností nedosažení požadovaných rovinností vzhledem k nemožnosti provlnění celého profilu potěru při pokládce.

Rovinná podlaha

Měření

Místní a celková rovinnost potěru není přímo dána normovým požadavkem. Při optimálních podmínkách je možné docílit maximální odchylky na přebroušeném povrchu potěru ±2 mm od úsečky určené spodními podstavami 1 cm vysokých podložek, které jsou součástí 2m ostrohranné, rovné latě (odchylka do 0,5 mm/m). Měření se provádí buď posuvným měřidlem, nebo klínkem se stupnicí, buď na každém 0,5 m délky latě, nebo na zpochybňovaném místě. Ostatní typy rovinností nejsou samotnými vlastnostmi materiálu zaručitelné, jako vodorovná rovina se uvažuje spád do 0,5 %.

Napište nám

Poptávka služeb

Bezplatnou a nezávaznou nabídku Vám vypracujeme dle Vašich individuálních potřeb. Cenová nabídka a zaměření zdarma.

Mám zájem o: