Strojově hlazené betonové podlahy

Vysoká, prakticky neomezená životnost

Kročejový a akustický útlum

Rovinnost umožňující pokládku dlažby bez dalšího vyrovnávání

Nízká pořizovací cena

Máme více jak 14 let zkušeností

Příprava betonového potěru

Strojově hlazené betonové podlahy (jinak taktéž betonový potěr, betonová mazanina) zhotovujeme moderním způsobem a v této oblasti máme dlouholeté zkušenosti. Betonový potěr je zavlhlá betonová směs, kterou si připravujeme přímo na stavbě pomocí dieselového mixokretu a čerpadlem je dopravována na místo vlastní pokládky. Používáme Duremit Hydro, což  je přísada do cementových potěrů s vysokou pevností v tlaku a tahu za ohybu. Betonovou směs lze pak pomocí čerpadla a dopravních hadic čerpat do větších vzdálenosti, ale také do větších výšek. Zde dopravená směs se zpracovává do stanovené roviny a následně se strojově zahladí. Po zahlazení nám vznikne pěkná a rovná podlaha. Podlaha může být na přání zákazníka zhotovena i ve spádu ( terasy, balkony, garáže, koupelny).

Jak se vyrábí betonový potěr

Technologický postup výroby

Betonový potěr CP 300 = 300 kg cementu na m 3 směsi, se strojně promíchá s příslušným množstvím 2x praného říčního písku frakce 0-4, vodou a PP vlákny, kompresorem vytlačí dopravníkovými hadicemi na místo pokládky, kde se ručně zhutní, strhne do požadované výšky, do rovinnosti 2 mm na 2m lati a na závěr se stojně utáhne/uhladí hladičkou. Takto zhotovený cementový potěr je omezeně pochozí po 24 hod. Úplně pochozí po 3 dnech, úplné vyzrání betonu je pak po 28 dnech. Na přání zákazníka je možno směs opatřit stavební chemií a urychlit tak dobu zrání, případně pevnost či tloušťku potěru (ideální tloušťka je 50- 60 mm). Cementový potěr lze provádět i do spádu. Kanálky, podlahové vpustě atp pro nás nejsou překážkou.

Od stěn diletujeme dilatačními pásy v tl. 5mm v ploše se provedou diletace 6 x 6 m a v každých dveřích. Pokud máte podlahové topení používá se dilatační pás tl. 10mm, který v drtivě většině instaluje zhotovitel podlahového topení. V případě zhotovení podlah bez podlahového topení se na polystyren či jiný podklad pokládá separační folie.

Krátká rekapitulace námi dodávané technologie

Co získáte

Úspora času

Náš denní výkon při garantované kvalitě je při stavební připravenosti cca 250m/den, tzn. jedná-li se o běžný rodinný domek pravděpodobně Vám pokládku beton. podlahy provedeme za jediný den.

Úspora peněz

Oproti jiným technologiím úspora peněz o 20-30%.

Rovinnost

Vzhledem k tomu, že se nejedná o samo nivelační technologii, je rovinnost 2mm na 2m lať na hranici lidských možností. To je tak málo aby jste toto chůzí zaregistrovali.

Co vás nejvíce zajímá

Otázky a odpovědi

Lze realizovat spády?

Spád z naší betonové směsi lze. Pro nás je to naprosto běžný požadavek

Co když mám vrchní krytinu lino nebo vynil?

Pak je stěrkování doporučené a vhodné. Rozdíl je v tom, že Vaším cílem stěrkování není podlahu srovnat do roviny, ale pouze zacelit póry, které beton i anhydrit má. Náklady jsou tedy minimální. Kdyby nedošlo ke stěrkování, jakákoli drobnější nerovnost povrchu by se projevila na finálním vzhledu lina. Lino je velmi citlivé a je vždy potřeba před pokládkou zastěrkovat póry podlahy.

Dochází k deformaci rohů při schnutí betonu?

U betonu ze zavlhlé betonové směsi (není to litý beton) k deformaci nedochází. Protože v betonu není zbytečně moc vody.

Armovací sítě musí být tedy v garáži. Musí být armovací sítě i v RD?

Ne. Pro zpevnění podlahy pro běžné zatížení bohatě postačí "polypropylenová vlákna" nebo "Duremit hydro", která se do betonové směsi přimíchávají. Tyto vlákna jsou moderním způsobem, jak zpevnit "pochozí" podlahu.

Když budu mít anhydrit s podlahovým topením, ušetřím na vytápění?

Anhydrit nabízí pouze o 30% rychlejší propustnost tepla. V moment vypnutí podlahového topení o 30% rychleji teplo ztrácí (než beton).

Když budu mít anhydrit s podlahovým topením, budu mít rychleji prohřátý dům?

Ne. Protože teplovodní podlahové hřeje pomalu, pozvolna. Pokud se tedy teplota v pokoji sníží, automaticky se zapne a pozvolna hřeje. U betonové podlahy tomu je stejně tak. V praxi není reálné poznat rozdíl. Tento fakt si bohužel většina lidí neuvědomuje.

Napište nám

Poptávka služeb

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, je mnoho vstupů které cenu ovlivňují a proto si nechte od nás vytvořit zdarma cenovou nabídku na míru.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů.